See koolitus sisaldab:

 • Eneseanalüüsi ning õpetusi, kuidas saada teadlikuks oma lapse sees toimuvast, teadvustada ja märgata probleemi selle olemasolul ning aktiivset kuulamist.

 • Harjutusi, mida järgides lood sujuvama koostöö, oskuse koos tegutsemiseks ja läbi selle mõistad lapse nägemust elust ning suudad asetada end tema kingadesse.

 • Teadmisi oma lapsega kooskasvamise protsessist, kuidas tunda siirast huvi tema sisemaailma vastu ning seeläbi luua teievaheline sügavam side.

Selle koolituse läbinuna oskad:

 • Mõelda oma lapsest teisiti ning märgata ja mõista tema mure.
 • Kaardistada tema sees toimuvat.
 • Empaatiliselt läheneda lapsele.
 • Taastada usaldussuhet enda ja lapse vahel.
 • Süveneda probleemi lahendamise raskustesse ja võimalustesse.
 • Teha teadlikumaid otsuseid ja astuda samme parema koostöö suunas. 
 • Tunda huvi, aktiivselt kuulata ja vajadusel vabandada.
 • Jäjepidevalt teadmisi kinnistada.
 • Analüüsida ja rakendada õpitud oskusi.

Tasuta boonusmaterjal koolituse soetajale:

 • 1# Boonusmaterjal

  Väärtuses 35€

  Nõuanded lapsele - Mida teha, kui ta tunneb, et keegi teda ei mõista. Tänu nendele harjutustele saab ta kaardistada oma mõtteid - mõistab, mis tekitab temas pinget või stressitunnet. Harjutuste toel õpib ta hindama aega iseendaga ja väärtustama oma tunnete analüüsimise olulisust.

 • 2# Boonusmaterjal

  Väärtuses 29€

  Põhjalikumat eneseanalüüsi võimaldavad materjalid lapsevanemale, et näha selgemalt oma rolli last valitsevates pingetes. Ühtlasi õpid märkama ja seeläbi muutma teadlikult oma käitumismustreid ja võtma vanemana vastutust võimalike tagajärgede ees.

 • 3# Boonusmaterjal

  Väärtuses 47€

  Enesväärtuse kujundamise kalender. See aitab sul samm sammu haaval liikuda uue ja parema mina suunas. Et suuta pakkuda toetust ja rahuldustpakkuvat elu teistele, on esmalt vaja sul leida tasakaal ja meelerahu sügavamal iseendas. On teada-tuntud tõde, et kogeme elus seda, mida tunneme ennast väärivat. Kalendri eesmärgiks on juhatada sind eneseväärtustamiseni ja õpetada teadvustama, et sinu mõtetel, tunnetel ja valikutel on kandev roll sinu igapäevaelus. Suutes end asetada selles süsteemis kõrgemale kohale, saadki tagada helge ja headusküllase tuleviku nii endale kui oma lapsele.

Klientide tagasiside:

“Mul on hea meel esile tõsta neid kahte naist kui minu elu muutjaid. Nad said hakkama millegagi, millele otsisime lehendust koos mehega juba mitmeid aastaid, nimelt meie poja ärevushäirete ja koolis tekkinud probleemidega. Ta ei soovinud enam koolis käia mille tõttu langes ka tema õppeedukus. Nüüdseks on meie mured lahenenud ja poeg ning meie õnnelikumad kui eales varem!”

Jaanika 37, Haapsalu

“Koos abikaasaga pöördusime Susanna poole aasta eest, kuna tütardel olid seoses uue elukoha ja kooli vahetusega probleemid sisseelamisega. Mõlemal oli suur raskus sotsialiseerumisega ja uute tutvuste loomisega. Ta aitas meil lastega kontakti saada ja lõpuks selgus, et probleemi tuum oli hoopis koduses keskonnas, mitte koolis. Praeguseks vestleme lastega vabalt ega meie vahele ei teki pingeid, sest suudame üksteist mõista ja usaldada.”

Kristi 40 ja Madis 45, Tallinn

“Suhe tütrega muutus kardinaalselt kui teismeiga hakkas peale. Ei käinud minul enam jõud temast üle. Tundsin ennast nii üksikult ja abituna, et ei teadnud mida teha või kuhu pöörduda. Asi lahenes hetkega leides need kaks toredat ja abivalmis naist, kes päästsid mind sellest põrgust. Tütrel oli väga suur isaga seotud trauma, mille tulemusena hakkas ta mind süüdistama ja etteheiteid tegema. Saime selle teema kontrolli alla ja tuli välja, et tal oli lapsepõlveaegne isa käitumisest tingitud tähelepanu ja armastuse puudus. ”

Maarika 53, Tallinn